Ιερογλυφικά μυστικά

Συνδεδεμένοι

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0


Μαύρες αστρικές οντότητες και επιστήμη

 

Σήμερα και με την βοήθεια της τεχνολογίας μέσω των φωτογραφιών Κιρλιάν αλλά και πανεπιστημιακές έρευνες όπως για παράδειγμα μας παραθέτει και ο Oleg Matveychev στο διαδικτυακό «Live Journal», (http://matveychev-oleg.livejournal.com/3298300.html), πληροφορίες της οποίες έχει πάρει όπως αναφέρει από το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό «SA Scientific Journal» δημοσίευση η οποία αφορά πανεπιστημιακές έρευνες του Πανεπιστημίου του Cape Town.

Όπως αναφέρει το περιοδικό "SA Scientific Journal", μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν έκανε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Υπήρχαν πλέον αποδείξεις ότι το μυαλό μας μπορεί να ελέγχεται από αστρικές οντότητες (ΣΟΥΣΣΝΟΣΤΗ ονομάζονται στην Ρωσία)!!! Η αξία αυτής της ανακάλυψης ήταν τόσο μεγάλη, ώστε όλες οι μελέτες που σχετίζονται με τις έρευνες των επιπτώσεων δεν χαρακτηρίστηκαν μόνο ως απόρρητες αλλά έγιναν και προσπάθειες να καταστραφούν όλα τα αρχεία αλλά και όλα τα δημοσιεύματα σχετικά με αυτές τις έρευνες.

 

Το Ζεύγος των Ουκρανών Kirlian

 

Η μέθοδος του ζευγαριού Kirlian είναι από καιρό γνωστή στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό, και για πρώτη φορά μπόρεσε ο άνθρωπος να παρατηρήσει σε εικόνα τα ενεργειακά πεδία γύρω από ζωντανούς οργανισμούς. Από διάφορες έρευνες και επιστημονικές εργασίες μπορούμε να βρούμε πολλές φωτογραφίες τέτοιων ενεργειακών πεδίων. Με τα χρόνια βελτιώθηκε αυτή η τεχνολογία η οποία σήμερα μας επιτρέπει να έχουμε πιο σαφή εικόνα και αποτελέσματα. Υπάρχει πλέον μεγάλος αριθμός εργασιών που επιβεβαιώνουν την συσχέτιση μεταξύ του ενεργειακού μας πεδίου και της ψυχοφυσιολογικής κατάστασης ενός ατόμου.

 

Το πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν

 

Ο επικεφαλής των ερευνών παραφυσικών φαινομένων του πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν στην Νότια Αφρική Δρ. Ngungu Tobago, γνωστός στην επιστημονική κοινότητα για τις επαναστατικές του έρευνες στο θέμα των ενεργειακών ανθρώπινων πεδίων, εφηύρε μια επαναστατική συσκευή μελέτης του ενεργειακού μας πεδίου. Η συσκευή έχει αριθμό πατέντας (US Patent, № US 5,253,984 B1) και έδωσε τη δυνατότητα με νέα πλέον πειράματα να κάνει ανακαλύψεις οι οποίες ήταν αδύνατο να περάσουν απαρατήρητες από την επιστημονική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό παγκοσμίως.

Οι έρευνες συνεχίζονται έως και σήμερα αλλά υπό καθεστώς απορρήτου. Ωστόσο αρκετές από αυτές τις έρευνες εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να κρατηθούν μυστικές λόγο ότι έγιναν δημόσια και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες ήταν πολύ μεγάλος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι υπάρχει άμεση σύνδεση των λεγόμενων αστρικών οντοτήτων με τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τη βελτιωμένη μέθοδο των συζύγων Kirlian, κατάφεραν να επιτύχουν όχι μόνο μια σαφή σταθεροποίηση αυτών των αστρικών οντοτήτων αλλά και να μελετήσουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής ακτινοβολίας και της δυναμικής των πεδίων των συστατικών τους. Αρχίζοντας την έρευνά τους και έχοντας λάβει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αποφάσισαν να βελτιώσουν τις ερευνητικές μεθόδους τους, οι οποίες οδήγησαν στις ανακαλύψεις που συγκλόνισαν την επιστημονική κοινότητα.

Ελήφθησαν δεδομένα επιβεβαιώνοντας την άμεση αλληλεπίδραση των αστρικών οντοτήτων με την αύρα των ανθρώπων! Λεπτομερέστερες μελέτες της δυναμικής αυτών των οντοτήτων και των αλληλεπιδράσεών τους κατέστησαν δυνατή την αποκάλυψη ορισμένων μορφών συμπεριφοράς και της σύνδεσής τους με τους ανθρώπους. Έτσι, για παράδειγμα, ελήφθησαν φωτογραφίες, που μας επιτρέπουν να δούμε τη "διείσδυση" των αστρικών οντοτήτων στην ανθρώπινη αύρα.

 

 

 

 

 

 

Περαιτέρω μελέτες έχουν δείξει ότι τα πεδία που έχουν να κάνουν με τις αστρικές οντότητες έχουν μια μεταβλητή ένταση. Αρχικά, οι ερευνητές το απέδωσαν αυτό στις στατιστικές διακυμάνσεις. Η ανάλυση αυτών των διακυμάνσεων με τη βοήθεια ενός ισχυρού υπολογιστή με έναν ειδικά αναπτυγμένο αλγόριθμο έδωσε εντελώς απροσδόκητα αποτελέσματα. Αποδείχθηκε ότι αυτές οι διακυμάνσεις συσχετίζονται με τη βιοηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, με την οποία αλληλεπιδρούν αυτές οι οντότητες.

Εξηγώντας αυτές τις συσχετίσεις, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κατόρθωσαν να καθορίσουν τα στάδια της «διείσδυσης» των αστρικών οντοτήτων στην αύρα του ανθρώπου. Από τα αποτελέσματα των μελετών τους προκύπτει ότι στα πρώτα στάδια της «διείσδυσης» η αστρική οντότητα συγχρονίζει τους εσωτερικούς ρυθμούς της με τους ρυθμούς του «θύματος» και έτσι αποκτά πρόσβαση στην αύρα του «θύματος». Μετά τη διείσδυση οι εσωτερικοί ρυθμοί του «θύματος» υφίστανται μια αναδιάταξη υπό την επίδραση της αστρικής οντότητας.

Οι περιεκτικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν ψυχολόγοι και ψυχαναλυτές, έδειξαν σαφή συσχέτιση μεταξύ αυτών των διακυμάνσεων και των ψυχικών αντιδράσεων των ατόμων που συμμετείχαν στα πειράματα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα και αυτής της ομάδας των επιστημόνων χαρακτηρίστηκαν αμέσως απόρρητα.

Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που αποκτήθηκαν στα αρχικά στάδια της έρευνας μας επιτρέπουν να συναγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα: Αποδεικνύεται ότι οι αστρικές οντότητες μπορούν να χωριστούν σε δύο ξεχωριστούς τύπους. Οι επιστήμονες τις χαρακτηρίζουν ως "μαύρες" και "καθαρές".

Αυτά τα «ονόματα» μιλούν ήδη για πολλά πράγματα που χαρακτηρίζουν αυτά τα... «αντικείμενα» Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ένταση της φωταύγειας, την φασματική σύνθεση της φωταύγειας και τα δυναμικά χαρακτηριστικά της. Ο αντίκτυπος αυτών των οντοτήτων στους ανθρώπους ήταν επίσης διαφορετικός. Οι "μαύρες" οντότητες, για παράδειγμα, δείχνουν μια συνεχή δραστηριότητα στις "προσπάθειες διείσδυσης" στην ανθρώπινη αύρα. Οι "καθαρές" οντότητες, κατά κανόνα, δεν εμφανίζουν τέτοια δραστηριότητα. Από τις μαύρες οντότητες διαπιστώθηκε ότι άλλαξε η ψυχοσύνθεση των ατόμων του πειράματος κάνοντάς τους νευρικούς και επιθετικούς. Η επιρροή ήταν ισχυρή σε αντίθεση με τις καθαρές οντότητες οι οποίες σε κανένα σημείο των πειραμάτων δεν προσπαθούσαν να διεισδύσουν στο ενεργειακό πεδίο.

Με βάση αυτά τα πειράματα έγινε απολύτως προφανές ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται υπό συνεχή και άμεση επιρροή αυτών των οντοτήτων!

Μερικές από τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων έδειξαν επίσης ότι υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ της σταθερής ψυχοφυσιολογικής κατάστασης ενός ατόμου και της "καθαρότητας" της αύρας του, καθώς και της ευαισθησίας του σε "διείσδυση". Η σταθερότητα της ψυχοφυσιολογικής κατάστασης καθορίστηκε από μια σειρά ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων, ανάλογα με τις αντιδράσεις των υποκειμένων σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις.

Για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αυτά τα συμπεράσματα, διεξήχθησαν στατιστικές μελέτες σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Σε αυτές τις μελέτες, έλαβαν μέρος διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, μεταξύ αυτών ομάδες κρατουμένων από φυλακές, ομάδες πολιτικών και ομάδες επιχειρηματιών που συγκεντρώθηκαν σε προκαθορισμένα συνέδρια για να συζητήσουν διάφορα θέματα.

Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των πειραμάτων, έπρεπε να αγνοούν οι συμμετέχοντες το περιεχόμενο και τον στόχο των πειραμάτων, η ομάδες των ερευνητών που διεξήγαγαν τα πειράματα, ήταν «καμουφλαρισμένοι» ως ομάδες ανταποκριτών που συναινούσαν τους συμμετέχοντες στο πείραμα. Κάτι τέτοιο απαιτούσε κάποιο δυσκίνητο εξοπλισμό, ο οποίος καμουφλαρίστηκε επιτυχώς κάτω από τον εξοπλισμό του ανταποκριτή. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τις ομάδες ερευνών προετοιμάστηκαν ειδικά από μια ομάδα ψυχολόγων για να αποκτήσουν τις κατάλληλες συμπεριφοριστικές αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, αυτές οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν όλοι οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ χαρακτηρίστηκαν ως «ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ»!!!

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών εξέπληξαν τους επιστήμονες!!! Αποδείχθηκε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός «μαύρων» οντοτήτων με μερική ή πλήρη διείσδυση στην αύρα καταγράφηκε σε ομάδες πολιτικών και επιχειρηματιών!!! Ο αριθμός των «μολυσμένων» «μαύρων» οντοτήτων μεταξύ των πολιτικών και των επιχειρηματιών αποδείχθηκε πολλές φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών των «μολυσμένων» κρατουμένων!!!

Ίσως οι πληροφορίες για τις επερχόμενες μελέτες να διέρρευσαν και έγιναν γνωστές σε αρκετούς υψηλόβαθμους πολιτικούς οι οποίοι προφασιζόμενοι πολιτικούς λόγους, επέλεξαν να μην εμφανιστούν σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Επιπλέον, τα επόμενα χρόνια διεξήχθησαν μελέτες σχετικά με το θέμα της "λοίμωξης" από αστρικές οντότητες σε πολλούς υψηλόβαθμους πολιτικούς από διάφορες χώρες του κόσμου. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά !!!

Έτσι, οι στατιστικές μελέτες επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα των επιστημόνων ότι ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, ειδικά πολιτικών και επιχειρηματιών, υπόκεινται σε συνεχή επιρροή από τις «μαύρες» αστρικές οντότητες που ελέγχουν τη συνείδηση ​​και τη συμπεριφορά τους! Επομένως καταλήγοντας συμπεραίνετε ότι οι ενέργειες των πολιτικών είναι συχνά ανεπαρκείς για την πολιτική και οικονομική κατάσταση στον πλανήτη.

Αυτό που έχουμε εμείς να προσθέσουμε είναι ότι για τα συγκεκριμένα πειράματα μάθαμε πριν λίγες εβδομάδες από τον συνεργάτη μας στην Ρωσία ο οποίος μας έστειλε το υλικό. Αισθανθήκαμε έκπληξη, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πληροφορίες για αυτές τις μαύρες αστρικές οντότητες αλλά το να διεξαχθεί έρευνα από κάποιο πανεπιστήμιο η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. 

 

Το παρακάτω βίντεο από το You Tube δυστυχώς δεν έχει υπότιτλους στα ελληνικά, θα προσπαθήσουμε μετά την ολοκλήρωση των σελίδων να βάλουμε υπότιτλους.

Είναι το απόσπασμα το οποίο δημοσίευσε και ο Oleg Matveychev στην ιστοσελίδα του το οποίο δημιουργήθηκε και προβλήθηκε από το Ρώσικο κανάλι REN με θεματολογία αυτά που αναφέρουμε στο παραπάνω κείμενο.

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ "ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ"

Προϊόντα

Ημερολόγιο
«  August 2020  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031Σε όσα φυλαχτά απαιτείται  το όνομα και η ημερομηνία γέννησης του ιδιοκτήτη κατά την παραγγελία θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή 50% για τον λόγο ότι σε περίπτωση μη παραλαβής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο πρόσωπο.


Copyright MyCorp © 2020   uCoz

 

TIKHONOVA LIUBOV - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΦΜ 146950954 - ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Cosmote: +30-6984187884 - Vodafon: +30-6947301809

 ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 0030/6955931853
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Ή ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

TIKHONOVA LIUBOV

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00197809

IBAN: GR 22 0110 2210 0000 2210 0197 809